Stichting ’’ Sharanie’’
helping children of the Gambia

Doelstelling:
· Kinderen uit de sloppenwijken halen en ze naar school laten gaan, om ze zo een betere toekomst en levenskansen te bieden. ( zodat ze niet ten prooi vallen aan sekstoerisme of hoeven te gaan bedelen !!)
· Hulp bieden aan projecten die wij als stichting ondersteunen, zoals Alhagie een kind van 6 jaar met grote hartproblemen. Dit kind kan niet in Gambia geopereerd worden. We zoeken voor een oplossing.
· In de toekomst een eigen school bouwen aldaar, voor de kinderen met een trauma-verwerking of leerachterstand. Deze kinderen vallen daar buiten de boot. Er zijn al vele schooltjes, maar niet specifiek voor kinderen die slachtoffer zijn van verkrachting en sekstoerisme, of die een trauma hebben door verlies van ouders e.d.
· We zullen hier gespecialiseerde hulp vanuit Nederland moeten hebben en dit kost veel geld ! Een goede leraar met papieren hebben we al op het oog !
· Verder zullen wij kleinschalige projecten ondersteunen zoals, het bouwen van waterputten, het plaatsen van toiletgebouwtjes bij scholen, Art project, aanschaffen van schooluniformen en schoenen voor kinderen, schoolmaterialen, lessenaartjes, enz.
· Microkrediet opzetten voor vrouwen zodat ze zelf in hun onderhoud kunnen voorzien.
Health Centers voorzien van medische materialen.

Mensen kunnen een kind sponsoren voor 45 euro per jaar

· Naam en verdere gegevens van het kind en een foto natuurlijk worden U dan toegestuurd !! Dan kunt u zelf een schrijfcontact met het kind onderhouden indien U dit wenst.
· Verder hebben wij geen eigenbelang, alles komt ten goede aan de projecten en aan de bouw van een schooltje (in de toekomst).
· Stichting ’’Sharanie’’ is een niet-politieke en een niet-religieuze Stichting.
Kinderen van elke religie krijgen onze hulp indien nodig !

Info: info@sharanie.nl
of bel: 077-4773016


Bankrek. IBAN NL20 RBRB 0791840743