Laat kinderen onder de 8 jaar uit de sloppenwijken van Gambia naar school gaan,
zodat ze niet van de straat geplukt kunnen worden.
Stel ze veilig, voor het opkomende sekstoerisme.
Tegelijk leren ze lezen en schrijven, wat weer nodig is voor hun toekomst !!!
Want kinderen zijn onze toekomst !!!